ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

  1. Administratorem ComputerLaw.pl jest Agata Kaczyńska (kontakt: agata@computerlaw.pl)
  2. ComputerLaw nie prowadzi kont użytkowników i nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Linki komentarzy FB nie stanowią integralnej części ComputerLaw a są efektem linkowania z portalem społecznościowym Facebook za pośrednictwem odpowiedniej wtyczki.
  4. Komentarze nie wymagają wprowadzania danych osobowych osób wypowiadających się pod artykułami, natomiast ewentualne adresy mailowe są wyłącznie do informacji prywatnej administratora Bloga.
  5. Usunięcie komentarza wraz z podanymi danymi  (nawet jeżeli są one danymi osobowymi) lub wyrażenie jakichkolwiek sprzeciwów  jest możliwe poprzez napisanie odpowiedniego maila do administratora.