ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Nowe prawo telekomunikacyjne wprowadziło obowiązek informowania w sposób jasny, zrozumiały, bezpośredni i łatwy użytkowników końcowych o zapisywanych na ich komputerach danych informatycznych. Jednak tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ciasteczka, jakby niektórym się zdawało. Zapraszam do lektury.

Read More

Biblioteki udostępniane w Internecie na licencji GNU GPL nie zawsze muszą „zarażać wirusem”. Odstępstwem od tej zasady są uwzględnione w ramach licencji GPL wyjątki z ang. „exception”. Klasycznym przykładem takiego wyjątku licencji GPL jest po prostu LGPL.

Read More