ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy.

Read More

Kontrowersyjny wyrok wskazujący, że ani zbiór funkcji programu komputerowego, ani język programowania a także format plików danych używanych w programach komputerowych w celu korzystania z pewnych jego funkcji nie są formą wyrażenia tego programu (ciekawy związek przyczynowo-skutkowy). W związku z tym nie podlegają one ochronie przyznanej programom komputerowym na podstawie dyrektywy Rady 91/250/EWG (obecnie jest to dyrektywa 2009/24/WE).

Read More

Ważny wyrok TS UE w sprawie ściągniętego oprogramowania z internetu i możliwości jego dalszej odsprzedaży. Na podstawie tego wyroku w internecie zawrzało, że od teraz będzie można odsprzedawać gry komputerowe w necie (wyczerpanie prawa). Bardzo ciekawy wyrok, polecam lekturze.

Read More

Bazy danych / w sprawie ochrony prawnej baz danych / – Trybunał uznał, że dane wpisane do bazy danych i nakłady na nie poniesione nie podlegają ochronie jaka przysługuje samej bazie.

Read More