ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Apache 2.0 to jedna z najbardziej popularnych wersji licencji rozpowszechnianych w internecie bibliotek. Każdy programista zanim doda do swojego projektu obcą bibliotekę musi się zastanowić, czy oby na pewno przyniesie mu to więcej korzyści niż strat. To opracowanie polskiej wersji Apache 2.0 pozwoli także na lepsze poznanie szczegółowych warunków licencyjnych Apache 2.0, które może się przydać tym, którzy w przyszłości chcą rozpowszechniać swoje własne biblioteki na bazie licencji Apache 2.0

Read More

Biblioteki udostępniane w Internecie na licencji GNU GPL nie zawsze muszą „zarażać wirusem”. Odstępstwem od tej zasady są uwzględnione w ramach licencji GPL wyjątki z ang. „exception”. Klasycznym przykładem takiego wyjątku licencji GPL jest po prostu LGPL.

Read More