ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Głównym celem ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530 ze zm.) zwanej dalej „u.u.i.g.” jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie pewności oraz usprawnienie obrotu gospodarczego. Na jej podstawie prowadzony jest rejestr danych gromadzonych w BIG, który  stanowi kompleksowe narzędzie do mobilizowania zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do zapłaty zaległych zobowiązań. Dla […]

Read More