ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

IMG_6674

Agata Kaczyńska

 • Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • Doktorantka Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Informatyka, Katedra Algorytmów i Struktur Danych.
 • Zainteresowania: prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo cywilne, prawo patentowe, prawo ochrony danych osobowych, prawo zamówień publicznych, programowanie algorytmów sztucznej inteligencji. 
 • Osiągnięcia:
  • Stypendium Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce
  • Trzykrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu na glosę organizowaną przez Uniwersytet Łódzki
  • Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim i broniła pracę magisterską pt. „Wyczerpanie prawa do niematerialnego egzemplarza programu komputerowego”
 • Dorobek naukowy:
  • [2009] A. Kaczyńska, Ochrona praw podstawowych w ramach propozycji Partnerstwa Wchodniego, [w:] Współczesne przemiany Państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod. red. M. Grochowskiego, J. Kostrubca, E. Streit, Lublin. Collegium Invisible, 2009, ISBN: 978-83-929677-0-5