ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Wyrok – GUI nie stanowi formy wyrażenia programu, a zatem nie podlega ochronie jak programy komputerowe

Wyrok TS UE z dnia 22 grudnia 2010 r. (sygn. C-393/09)

Lp. Syngatura Sąd/orzeczenie data
1. C-393/09 TSUE, Wyrok w trybie prejudycjalnym

 22/09/2010
Sentencja:

  1. Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy. Niemniej jeśli taki interfejs stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego autora, może on korzystać z przewidzianej w prawie autorskim ochrony jako utwór, zgodnie z dyrektywą 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.Transmisja telewizyjna graficznego interfejsu użytkownika nie stanowi publicznego udostępniania utworu chronionego prawem autorskim w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29.

One Response so far.

  1. TomekS pisze:

    Chciałbym móc czytać i czytać tę stronę.
    Proszę o więcej, super strona.

Leave a Reply