ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Biblioteki udostępniane w Internecie na licencji GNU GPL nie zawsze muszą „zarażać wirusem”. Odstępstwem od tej zasady są uwzględnione w ramach licencji GPL wyjątki z ang. „exception”. Klasycznym przykładem takiego wyjątku licencji GPL jest po prostu LGPL.

Read More

Graficzny interfejs użytkownika nie stanowi formy wyrażenia programu komputerowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych i nie może korzystać z ochrony przyznanej w prawie autorskim programom komputerowym na podstawie tej dyrektywy.

Read More