ComputerLaw

Prawo, internet, komputer i code.

Wyrok – pojęcie inwestycji w prawie sui generis ochrony baz danych

Wyrok TS UE z dnia 9 listopada 2004 (sygn. C-338/02)

Lp. Syngatura Sąd/orzeczenie data
1. C-338/02 TSUE, Wyrok w trybie prejudycjalnym Fixtures Marketing Limited vs. AB Svenska Spel

 09/11/2004
Sentencja:

  1.  Pojęcie inwestycji związanej z uzyskaniem zawartości bazy danych w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych należy rozumieć jako określające nakłady na poszukiwanie już istniejących elementów i ich gromadzenie w tej bazie danych. Pojęcie to nie obejmuje nakładów na stworzenie elementów składających się na zawartość bazy danych. W kontekście sporządzania terminarza spotkań w celu organizacji zawodów w piłce nożnej pojęcie to nie obejmuje zatem nakładów na wyznaczenie dat, godzin i ustalenie doboru w pary drużyn, odnoszących się do poszczególnych spotkań w ramach tych zawodów.te Inc. przeciwko World Programming Ltd

Leave a Reply